دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی هزاره ۵۲۴ خدمات ذیل را به صورت ثبت سفارش آنلاین و یا حضوری ارائه می دهد:

ترجمه رسمی

 ترجمه رسمی مدارک از جمله شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی بین المللی و… بر روی سربرگ قوه قضاییه.

ترجمه غیر رسمی

 ترجمه انواع متون، مقالات دانشجویی، سایت ها و… .

تایید امور خارجه 

 اخذ کلیه تاییدات مدارک ترجمه شده از وزارت امور خارجه.

تاییدات دادگستری

ارسال مدارک ترجمه شده به وزارت دادگستری و اخذ تاییدیه.

 

نسخه اصلی تمامی مدارک جهت ترجمه مورد نیاز است.

دارالترجمه

ترجمه رسمی مدارک       ترجمه مدارک برای سفارت

0