دارالترجمه آنلاین هزاره ۵۲۴

 

صاحب امتیاز این سایت  خانم مهناز عبدالله پور می باشد.

دارالترجمه هزاره ۵۲۴ خدمات ویژه ای را برای کاربران فرآهم می آورد. عمده فعالیت هزاره، ترجمه انواع متون رسمی و غیر رسمی و مدارک به زبان های مختلف و ارائه این خدمات به قیمت مناسب و در سریعترین زمان ممکن است.

0